Studia licencjackie i magisterskie

Pedagogika specjalna I stopnia – 1590 zł za I i II semestr, 1690 zł za pozostałe semestry

Pedagogika I stopnia – 1500 zł za I i II semestr, 1600 za pozostałe semestry

Pedagogika II stopnia – 1700 zł za I i II semestr, 1850 zł za pozostałe semestry

* płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim

Wpłaty czesnego należy dokonać przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Instytutu Studiów Podyplomowych nr 50 1090 2590 0000 0001 3524 8525 w Banku Zachodnim WBK. Tytuł wpłaty musi zawierać imię i nazwisko, PESEL oraz numer albumu Studenta.

Studia podyplomowe

Ceny studiów podyplomowych wg cennika http://podyplomowe.info/kierunki/ 

Wpłaty czesnego należy dokonać przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Instytutu Studiów Podyplomowych nr 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001. Tytuł wpłaty musi zawierać imię i nazwisko, PESEL