Historia

Szkoła powstała na bazie wieloletniego doświadczenia w sektorze edukacji zawodowej. Twórcą niepowtarzalnego wizerunku placówki jest pan Robert Burszewski, wieloletni wykładowca oraz instruktor praktycznej nauki zawodu, który od 2003 zajmuje się prowadzeniem wykładów, seminariów oraz warsztatów z zakresu zarządzania, obsługi klienta, fryzjerstwa i kosmetyki.

Głównym fundamentem powstania Szkół Europejskich jest intensywna działalność Europejskiego Centrum Kształcenia Stylistów we Wrocławiu – nowoczesnego ośrodka edukacyjnego świadczącego najwyższej jakości usługi szkoleniowe z zakresu szeroko pojętej stylizacji – fryzjerstwa, wizażu oraz stylizacji paznokci.

Najważniejsze wydarzenia z życia placówek:

  • W roku 2009 dokonaliśmy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz zostaliśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, w związku z tym mamy możliwość przeprowadzania szkoleń we współpracy z urzędami pracy.

  • W roku 2010 Dolnośląski Kurator Oświaty przyznał naszej placówce kształcenia ustawicznego akredytację, która stanowi urzędowe potwierdzenie wysokiego, należytego poziomu kształcenia, zatrudnienia wykwalifikowanej kadry oraz zapewnienia odpowiednio wyposażonej bazy dydaktycznej.

  • We wrześniu 2010 przeprowadziliśmy pierwszy egzamin mistrzowski w zawodzie fryzjer.

  • W roku 2011 wzięliśmy udział w projekcie europejskim pt. „Profesjonalny stylista - zawód dający nowe perspektywy w obliczu EURO 2012”.

  • W roku 2012 otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający wysoką wiarygodność firmy, który świadczy o najwyższej jakości obsługi klienta.

  • W roku 2013 utworzyliśmy Europejskie Technikum Fryzjerskie, Europejską Szkołę Zawodową, Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Europejskie Studium Policealne.

  • W kwietniu 2013 zostaliśmy współorganizatorem wrocławskich Targów Fryzjersko-Kosmetycznych ,,Dni Urody i Spa”, w ramach których zorganizowaliśmy Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski o tytuł ,,Szkoły Mistrzów Dni Urody i Spa”.

  • W roku 2014 powstało Europejskie Liceum Służb Mundurowych oraz klasa wielozawodowa Europejskiej Szkoły Zawodowej.