Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z regulaminem rekrutacji.

Kandydaci do Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (LSM) biorą udział w rekrutacji miejskiej na zasadach w niej określonych.

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action

Kandydaci do Europejskiego Technikum Menedżerskie we Wrocławiu (ETM) i Europejskiej Szkoły Branżowej I Stopnia we Wrocławiu (ESB)

składają podania w sekretariatach Szkoły w godzinach pracy sekretariatu. Podania można składać osobiście, drogą mailową. Podania dostępne w zakładce podanie o przyjęcie do szkoły.

Złożenie formularza, nie oznacza zapisu do szkoły. Potwierdzeniem woli przyjęcia ucznia do szkoły jest złożenie oryginałów świadectw i popisanego podania.

Zasady rekrutacji