Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z regulaminem rekrutacji.

REGULAMIN REKRUTACJI DO POBRANIA:  Regulamin rekrutacji SE 2024_25 wersja 8.03.2024

Kandydaci do Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (LSM) i Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu (ELO) biorą udział w rekrutacji miejskiej na zasadach w niej określonych.

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action

Kandydaci do  Europejskiej Szkoły Branżowej I Stopnia we Wrocławiu (ESB)

składają podania w sekretariatach Szkoły w godzinach pracy sekretariatu. Podania można składać osobiście, drogą mailową. Podania dostępne w zakładce podanie o przyjęcie do szkoły.

Zasady rekrutacji