Zasady Rekrutacji

Nauka w Szkołach Europejskich rozpoczyna się we wrześniu (w przypadku szkół dziennych dla młodzieży i zaocznych dla dorosłych)  lub lutym (w przypadku szkół zaocznych dla dorosłych).  Umożliwiamy zapisy na kolejne semestry, honorując naukę rozpoczętą w innej szkole.

W Szkołach Europejskich:
- przy zapisie gwarantujemy minimum formalności,
- doradzamy przy wyborze szkoły oraz kierunków kształcenia,
- umożliwiamy zapisy w trakcie roku szkolnego,
- przyjmujemy według zasad rekrutacji.

Jeżeli zdecydowałeś się na konkretną szkołę i kierunek kształcenia zarezerwuj swoje miejsce i wypełnij kwestionariusz osobowy online  lub złóż osobiście bądź listownie wypełnione podanie dostępne w zakładce podania o przyjęcie do szkoły.

Szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji są opisane w poszczególnych typach szkół.

Rekrutacja-tutaj uzyskasz informacje o rekrutacji w Szkołach Europejskich na rok szkolny 2015/2016

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA W REKRUTACJI:

 

EUROPEJSKIE LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- 2 fotografie,

Skierowanie na badania o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydaje szkoła po złożeniu kompletu dokumentów.

 

EUROPEJSKA SZKOŁA ZAWODOWA

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- 2 fotografie,

Skierowanie na badania o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydaje szkoła po złożeniu kompletu dokumentów.

 

EUROPEJSKIE TECHNIKUM MENEDŻERSKIE

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- 2 fotografie,

Skierowanie na badania o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydaje szkoła po złożeniu kompletu dokumentów.

 

EUROPEJSKIE STUDIUM POLICEALNE

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagane jest świadectwo maturalne),

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- kserokopia dowodu osobistego,

- 2 fotografie.

Skierowanie na badania o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydaje szkoła po złożeniu kompletu dokumentów.W zorganizowaniu praktyk pomaga szkoła.

 

EUROPEJSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej albo szkoły podstawowej (w przypadku osób, które ukończyły szkołę przed 01.09.1999),

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły lub online),

- kserokopia dowodu osobistego,

- 2 fotografie.