ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

04 września 2017 r.                         Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno–wychowawczych

30 października 2017 r.                  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 października 2017 r.                   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

01 listopada 2017 r.                         Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć

23-31 grudnia 2017 r.                      Zimowa przerwa świąteczna – dni wolne od zajęć

01 stycznia 2018 r.                           Nowy Rok - dzień wolny od zajęć

15-28 stycznia 2018 r.                     Ferie zimowe w woj. dolnośląskim – dni wolne od zajęć

29 marca-03 kwietnia 2018 r.    Wiosenna przerwa świąteczna – dni wolne od zajęć

01-02 kwietnia 2018 r.                   Wielkanoc dni wolne od zajęć

27 kwietnia 2018 r.                           Koniec roku szkolnego dla klas maturalnych 3F i 4TF

30 kwietnia 2018 r.                         Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01 maja 2018 r.                                 Międzynarodowe Święto Pracy – dzień wolny od zajęć

02 maja 2018 r.                                 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03 maja 2018 r.                                 Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć

04 maja 2018 r.                                 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07, 08   maja 2018 r.                  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 maja 2018 r.                                  Boże Ciało  - dzień wolny od zajęć

01 czerwca 2018 r.                           Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22 czerwca 2018 r.                           Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca - 31sierpnia 2018 r.   Ferie letnie - wakacje

 

Uwaga!!!  Informacja dla uczniów Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia

Jeżeli w dodatkowym dniu wolnym od zajęć dydaktycznych wypadają praktyki zawodowe uczeń jest zobowiązany pójść na praktykę.

_________________________________________________________

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2017

 

1.

Spotkanie  z dyrekcją szkoły
i wychowawcami

Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2017/2018

Wybór  rad oddziałowych rodziców
i rady rodziców

14 września 2017 r.

godz. 17.00

2.

Spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach
w nauce.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli,

07 listopada 2017r.

godz. 17.00

3.

Spotkania z wychowawcami,

informacja o proponowanych ocenach semestralnych, dyżur wszystkich nauczycieli

19 grudnia 2017r.

godz. 17.00

4.

Spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach
w nauce uczniów klas pierwszych,

drugich liceum, trzeciej technikum
i wszystkich klas szkoły zawodowej

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli

13 marca 2018r.

godz. 17.00

5.

Spotkania z wychowawcami,

informacja o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych – dyżur nauczycieli prowadzących zajęcia w tych klasach

05 kwietnia 2018r.

 

Godz.17.00

6.

Spotkania z wychowawcami, informacja o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas pierwszych i drugich, dyżur wszystkich nauczycieli

29 maja 2018r.

 

godz.17.00

Lp

Klasyfikacja – rok szkolny 2017/2018

 

Data

1.

Informacja o proponowanych ocenach semestralnych

do 18 grudnia 2017r.

2.

Wystawienie ocen za I semestr

10 stycznia 2018r.

3.

Koniec I semestru

12 stycznia 2018r.

4.

Początek II semestru

13 stycznia 2018r.

5.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych

do 04 kwietnia 2018r.

6.

Wystawie ocen za semestr II dla klas maturalnych

18 kwietnia 2018r.

7.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych

do 28 maja 2018r.

8.

Wystawienie ocen rocznych

13 czerwca 2018r.

9.

Koniec roku szkolnego

22 czerwca 2018r.