Podręczniki na rok szkolny 2023/2024

ROK SZKOLNY 2023/2024

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 6a w roku szkolnym 2023/2024

KLASA 1 PRAWNICZA 2023/2024

KLASA 1 TRENER PERSONALNY 2023/2024

KLASA 1 EKOLOGICZNA 2023/2024

KLASA 1 PROGRAMIŚCI 2023/2024

KLASA 1 DIETETYK SPORTOWY 2023/2024

KLASA 2 PRAWNICZA 2023/2024

KLASA 2 TRENER PERSONALNY 2023/2024

KLASA 2 PROGRAMIŚCI 2023/2024

KLASA 2 HUMANISTYCZNA 2023/2024

KLASA 2 EKOLOGICZNA 2023/2024

KLASA 3 PRAWNICZA 2023/2024

KLASA 3 TRENER PERSONALNY 2023/2024

KLASA 3 PROGRAMISTÓW 2023/2024

KLASA 3 EKOLOGICZNA 2023/2024

KLASA 3 ARTYSTYCZNA 2023/2024

KLASA 4 PRAWNICZA 2023/2024

KLASA 4 TRENER PERSONALNY 2023/2024

KLASA 4 PROGRAMISTÓW 2023/2024

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu, ul. Łąkowa 8 w roku szkolnym 2023/2024

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu, ul. Marszowicka 150 w roku szkolnym 2023/2024

KLASY 1 MUNDUROWE 2023/2024 ul. Łąkowa 8

KLASY 1 2023/2024 ul. Marszowicka 150

KLASY 2 MUNDUROWE 2023/2024 ul. Łąkowa 8

KLASY 3 MUNDUROWE 2023/2024 ul. Łąkowa 8

KLASY 4 MUNDUROWE 2023/2024 ul. Łąkowa 8

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu

ESB klasa I rok szkolny 2023/2024

ESB klasa II rok szkolny 2023/2024

ESB klasa III rok szkolny 2023/2024

ROK SZKOLNY 2023/2024

Podręczniki do  przedmiotów zawodowych dla klas Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia we Wrocławiu będą podane na turnusach dokształcania teoretycznego.

ROK SZKOLNY 2023/2024

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

Podręczniki do  przedmiotów zawodowych uczniów Europejskiego Technikum Menedżerskiego we Wrocławiu będą podane przez prowadzących na pierwszych zajęciach.