Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu

ESB klasa I

ESB klasa II

ESB klasa III

Podręczniki do  przedmiotów zawodowych dla klas Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia we Wrocławiu będą podane na turnusach dokształcania teoretycznego.

 

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

ROK SZKOLNY 2018/2019

Podręczniki do  przedmiotów zawodowych uczniów Europejskiego Technikum Menedżerskiego we Wrocławiu będą podane przez prowadzących na pierwszych zajęciach.

Europejskie Liceum IT we Wrocławiu

Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrocławiu

Europejskie Studium Policealne we Wrocławiu