Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu

KLASA I ESB

KLASA II ESB

KLASA III ESB

Podręczniki do  przedmiotów zawodowych dla klasy pierwszej 
i drugiej Europejskiej Szkoły Branżowej we Wrocławiu będą podane na turnusach dokształcania teoretycznego.

Podręczniki do przedmiotów zawodowych dla klasy trzeciej będą podane przez prowadzących na pierwszych zajęciach.

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

ROK SZKOLNY 2017/2018

Podręczniki do  przedmiotów zawodowych uczniów Europejskiego Technikum Menedżerskiego we Wrocławiu będą podane przez prowadzących na pierwszych zajęciach.

Europejskie Liceum IT we Wrocławiu

Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrocławiu

Europejskie Studium Policealne we Wrocławiu