Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu

ESB klasa I

ESB klasa II

ESB klasa III

Podręczniki do  przedmiotów zawodowych dla klas Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia we Wrocławiu będą podane na turnusach dokształcania teoretycznego.

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

ROK SZKOLNY 2018/2019

Podręczniki do  przedmiotów zawodowych uczniów Europejskiego Technikum Menedżerskiego we Wrocławiu będą podane przez prowadzących na pierwszych zajęciach.

Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

KLASA 1 TRENER PERSONALNY, PRAWNICZA 2018/2019

KLASA 2 PRAWNICZA, MEDIA CYFROWE 2018/2019

KLASA 2 TRENER PERSONALNY 2018/2019

KLASA 3 PRAWNICZA, MEDIA CYFROWE 2018/2019

KLASA 3 TRENER PERSONALNY 2018/2019

KLASA 1 KLASY MUNDUROWE 2018/2019

KLASA 2 KLASY MUNDUROWE 2018/2019

KLASA 3 KLASY MUNDUROWE 2018/2019

Europejskie Liceum IT we Wrocławiu

ELIT klasa 1, programistów

Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrocławiu

LO dla Dorosłych

Europejskie Studium Policealne we Wrocławiu