Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu

ESB klasa I rok szkolny 2022/2023

ESB klasa II rok szkolny 2022/2023

ESB klasa III rok szkolny 2022/2023

Podręczniki do  przedmiotów zawodowych dla klas Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia we Wrocławiu będą podane na turnusach dokształcania teoretycznego.

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

ROK SZKOLNY 2022/2023

Podręczniki do  przedmiotów zawodowych uczniów Europejskiego Technikum Menedżerskiego we Wrocławiu będą podane przez prowadzących na pierwszych zajęciach.

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 6a w roku szkolnym 2022/2023

KLASA 1 PRAWNICZA 2022/2023

KLASA 1 TRENER PERSONALNY 2022/2023

KLASA 1 EKOLOGICZNA 2022/2023

KLASA 1 PROGRAMIŚCI 2022/2023

KLASA 1 HUMANISTYCZNA 2022/2023

KLASA 2 PRAWNICZA 2022/2023

KLASA 2 TRENER PERSONALNY 2022/2023

KLASA 2 PROGRAMIŚCI 2022/2023

KLASA 2 ARTYSTYCZNA 2022/2023

KLASA 2 EKOLOGICZNA 2022/2023

KLASA 3 PRAWNICZA 2022/2023

KLASA 3 TRENER PERSONALNY 2022/2023

KLASA 3 PROGRAMISTÓW 2022/2023

KLASA 4 PRAWNICZA 2022/2023

KLASA 4 TRENER PERSONALNY 2022/2023

KLASA 4 PROGRAMISTÓW 2022/2023

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu, ul. Łąkowa 8 w roku szkolnym 2022/2023

KLASY 1 MUNDUROWE 2022/2023

KLASY 2 MUNDUROWE 2022/2023

KLASY 3 MUNDUROWE 2022/2023

KLASY 4 MUNDUROWE 2022/2023