Ubezpieczenie 2023/2024

Drodzy Rodzice!

Jak co roku serdecznie zapraszam do zakupu polisy ubezpieczeniowej dla waszych dzieci (od pierwszego dnia życia, żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa i średnia, studia do 25 roku życia), która zapewni ochronę finansową waszym dzieciom od 01.09.2023 do 31.08.2024 min. od wypadków, złamań, pobytu w szpitalu, Covid-19 i ukąszenia kleszcza przez całą dobę i na całym świecie - szczegóły na stronie www.polisadlasmyka.pl

Aby zakup polisę w Allianz jak w roku ubiegłym należy wejść na stronę www.PolisaDlaSmyka.pl  i kliknąć w przycisk ZAKUP ONLINE - nastąpi przekierowanie na stronę Ubezpieczyciela firmę Allianz.

Rodzice którzy zakupią u nas pakiet nr 4 otrzymają kubek z logo Smyka (odbiór wyłącznie  osobisty w Kancelarii po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru).

Zakres szczegółowy poszczególnych wariantów polisy oraz Ogólne Warunki OWU i przykładowe wypłaty roszczeń u naszych dzieci w obecnym roku szkolnym, są również dostępne na naszej stronie internetowej www.PolisaDlaSmyka.pl 

Po zakupie polisy online Rodzic/Opiekun otrzyma Certyfikat polisy, aby okazać go w placówce oraz może samodzielnie – elektronicznie zgłosić roszczenie do Allianz.

Ważne:

Rodzic/Opiekun może kupić od razu polisy dla wszystkich swoich dzieci, które uczęszczają do różnych placówek (od pierwszego dnia życia, żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa i średnia, studia do 25 roku życia) i są w różnym wieku. Przy zmianie placówki w trakcie roku szkolnego polisa idzie za dzieckiem.

Polisę mogą również poprzez ww. link zakupić Wasi znajomi i rodzina dla swoich dzieci uczęszczające do różnych placówek oświatowych w całym kraju.

W przypadku pytań lub problemów technicznych z zakupem polisy należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Polisa Dla Smyka - kontakt  dostępny na stronie www.PolisaDlaSmyka.pl

pozdrawiam i życzę dużo zdrowia

Dominik Filas

Lextrim | GROUP