ROK SZKOLNY 2023/2024
Termin Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 godzina
29 sierpnia 2023 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2022/2023 po przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych godz. 10.00 Sienkiewicza;  godz. 14.00, Łąkowa
29 sierpnia 2023 r. Rada Pedagogiczna w sprawie organizacji roku szkolnego 2023/2024 godz. 10.00 Sienkiewicza;  godz. 14.00, Łąkowa
01 września 2023 r. Rada Pedagogiczna w sprawie organizacji roku szkolnego 2023/2024 godz. 10.00 Marszowicka
04 września 2023 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
06 września 2023 r. Rada Pedagogiczna w sprawie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 godz. 13.30 ul. Sienkiewicza
07 września 2023 r. Rada Pedagogiczna w sprawie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 godz. 13.30 ul. Łąkowa
13 września 2023 r. Rada Pedagogiczna w sprawie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 godz. 13.30 ul. Marszowicka
14 września 2023 r. Zebranie z rodzicami: Spotkanie  z dyrekcją szkoły i wychowawcami, Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2023/2024, Wybór  rad oddziałowych rodziców i rady rodziców godz. 17.00
do 15 września 2023 r. Zawodowe: Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego ETM, ESB sesja zima 2024
25 września do 13 października 2023 r. Mundurowe: *klasy drugie, trzecie, czwarte: poligony 25-27.09. I tura; 27-29.09. II tura; 2-4.10. III tura; 4-6.10 IV tura; 9-11.10 V tura; 11-13.10 VI tura;  *klasy pierwsze marzec/kwiecień 2024;                                                      NIEMUNDUROWE: 27-29.09. II tura obóz sportowy
30 września 2023 r. Matura: Zebranie deklaracji maturalnych  LSM, ETM
05 października 2023 r. Mundurowe: Ślubowanie kadetów klas pierwszych i odnowienie ślubowania klas 2-4 Plac Wolności
13 października 2023 r. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - Uroczyste otwarcie Szkoły na ul. Marszowickiej 150
30 października 2023 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31 października 2023 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01 listopada 2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
13 listopada 2023 r. Dzień wolny - odbiór za 11 listopada (sobota)
15 listopada 2023 r. Rada Pedagogiczna szkoleniowa godz. 13.30 ul. Sienkiewicza, Marszowicka
16 listopada 2023 r. Rada Pedagogiczna szkoleniowa godz. 13.30 ul. Łąkowa
14 grudnia 2023 r. Zebranie z rodzicami: Spotkania z wychowawcami,  informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych, dyżur wszystkich nauczycieli godz. 17.00
do 14 grudnia 2023 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych śródrocznych ocenach niedostatecznych
23-31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna
01 stycznia 2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - NOWY ROK
02 stycznia 2024 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych
8 stycznia 2024 r. Klasyfikacja: Wystawienie ocen śródrocznych
09 stycznia 2024 r. Zawodowe: Egzamin zawodowy Część praktyczna, model d
09 – 20 stycznia 2024 r Zawodowe: Egzamin zawodowy Część praktyczna, model „w”, „wk” i „dk”
10 – 15 stycznia 2024 r Zawodowe: Egzamin zawodowy Część pisemna
10 stycznia 2024 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2023/2024 godz. 13.30 ul. Sienkiewicza, Marszowicka
11 stycznia 2024 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2023/2024 godz. 13.30 ul. Łąkowa
15-28 stycznia 2024 r. Ferie zimowe
28 stycznia 2024 r. Klasyfikacja: Koniec I półrocza
29 stycznia 2024 r. Klasyfikacja: Początek II półrocza
31 stycznia 2024 r. Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2023/2024 godz. 13.30 ul. Sienkiewicza, Marszowicka
01 lutego 2024 r. Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2023/2024 godz. 13.30 ul. Łąkowa
01 lutego 2024 r. Zebranie z rodzicami: Podsumowanie I półrocza godz. 17.00
do 07 lutego 2024 r. Matura: Składanie ostatecznej deklaracji maturalnej
do 07 lutego 2024 r. Zawodowe: Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego ETM, ESB na sesję lato 2024
do 21 marca 2024 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych niedostatecznych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych
21 marca 2024 r. Zebranie z rodzicami: Spotkania z wychowawcami, informacja o  niedostatecznych proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych – dyżur nauczycieli prowadzących zajęcia w tych klasach godz. 17.00
21 marca 2024 r. Zebranie z rodzicami: Spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach w nauce uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich liceum, klas szkoły zawodowej i technikum, Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli godz. 17.00
28 marca – 02 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna (WIELKANOC)
31 marca 2024 r. Zawodowe: Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2024 Zima
do 08 kwietnia 2024 r. Klasyfikacja:  Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych
15 kwietnia 2024 r. Klasyfikacja: Wystawie ocen rocznych dla klas maturalnych
18 kwietnia  2024 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji  i rocznej i końcowej klas programowo najwyższych  w roku szkolnym 2023/2024; Szkolenie z procedur maturalnych godz. 13.30 Sienkiewicza;  godz. 17.00, Łąkowa
26 kwietnia 2024 r. Klasyfikacja: Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
01 maja 2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 1 Maja
02 maja 2024 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03 maja 2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 3 Maja
07 maja 2024 r. Matura: Egzamin maturalny z języka polskiego pp, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
08 maja 2024 r. Matura: Egzamin maturalny z matematyki pp, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
09 maja 2024 r. Matura: Egzamin maturalny z języka angielskiego pp, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
13 maja 2024 r. Matura: Egzamin maturalny z języka angielskiego pr, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
do 16 maja 2024 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych niedostatecznych ocenach rocznych
16 maja 2024 r. Zebranie z rodzicami: Spotkania z wychowawcami, informacja o proponowanych niedostatecznych ocenach rocznych dla uczniów wszystkick klas, dyżur wszystkich nauczycieli godz.17.00
30 maja 2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: Boże Ciało
31 maja 2024 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03 czerwca 2024 r. Zawodowe: Egzamin zawodowy Część praktyczna, model d
03 – 19 czerwca 2024 r Zawodowe: Egzamin zawodowy Część praktyczna, model „w”, „wk” i „dk”
04 – 10 czerwca 2024 r Zawodowe: Egzamin zawodowy Część pisemna
03 czerwca 2024 r. Klasyfikacja: Informacja o proponowanych ocenach rocznych
10 czerwca 2024 r. Klasyfikacja: Wystawie ocen rocznych
12 czerwca 2024 r. Rada Pedagogiczna dotycząca klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2023/2024 godz. 13.30 ul. Sienkiewicza, ul. Marszowicka
13 czerwca 2024 r. Rada Pedagogiczna dotycząca klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2023/2024 godz. 13.30 ul. Łąkowa
21 czerwca 2024 r. Klasyfikacja: Zakończenie roku szkolnego
od 21 czerwca do …. Rekrutacja do klas 1 na rok szkolny 2024/2025
22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r. Ferie letnie
26 czerwca 2024 r. Rada Pedagogiczna plenarna podsumowująca rok szkolny 2023/2024 godz. 9.00  Sienkiewicza, ul. Marszowicka
27 czerwca 2024 r. Rada Pedagogiczna plenarna podsumowująca rok szkolny 2023/2024 godz. 9.00 Łąkowa
9 lipca 2024 r. Matura: Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
20 sierpnia 2024 r. Matura: Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - Część pisemna godz. 9.00
21 sierpnia 2024 r. Matura: Egzamin maturalny w terminie poprawkowym: Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne)
22-26 sierpnia 2024 r. Klasyfikacja: Egzaminy poprawkowe
28 sierpnia 2024 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2023/2024 po przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych godz. 10.00  Sienkiewicza, ul. Marszowicka
29 sierpnia 2024 r. Rada Pedagogiczna w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2023/2024 po przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych  godz. 10.00, Łąkowa
31 sierpnia 2024 r. Zawodowe: Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji Lato 2024