Szkolne plany nauczania

Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu

KLASA I ZSZ

KLASA II ZSZ

KLASA III ZSZ

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

KLASA I TECH.

KLASA II TECH.

KLASA III TECH.

Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

KLASA 1 A, 1 B, 1 C

KLASA 1 D, 1 E

KLASA 1 F

KLASA 2

Europejskie Liceum IT we Wrocławiu

Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrocławiu

SEMESTR I

SEMESTR III, V

Europejskie Studium Policealne we Wrocławiu