Doradztwo zawodowe

styczeń 2020

Rodzaj i tematyka formy wsparcia Liczba  uczestników Termin / godziny realizacji Miejsce realizacji Imię i nazwisko
(adres) prowadzącego
Dyżur doradcy zawodowego - Wtorek 7.30-9.00

Środa 7.30-10.00

ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław Beata Krzemińska

 

Kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - nabór trwa

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia kursy dla instruktorów/instruktorek praktycznej nauki zawodu z zakresu fryzjerstwa (10 osób), z zakresu informatyki (10 osób) i z zakresu bhp (10 osób). Po 127 godzin dydaktycznych kursu realizowanych w 16 wybranych dni kursowych (w zależności od preferencji UP) x 8 godzin dydaktycznych dziennie. Wsparcie ma na celu podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji instruktorów.

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia poniższe kryteria:

 1. Posiada zawód w zakresie fryzjerstwa (fryzjer, technik usług fryzjerskich, czeladnik lub mistrz fryzjerstwa) oraz pełni funkcję instruktora/instruktorki praktycznej nauki zawodu;
  lub
  posiada zawód w zakresie informatyki i pokrewnych oraz pełni funkcję instruktora/instruktorki praktycznej nauki zawodu;
 • lub
 • posiada zawód w zakresie bhp i pokrewnych oraz pełni funkcję instruktora/instruktorki praktycznej nauki zawodu – 5 pkt.

2. wykonuje zawód na terenie Gminy Wrocław (osoba pracująca na terenie Gminy Wrocław w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) - w placówkach objętych projektem – 5 pkt.

3. Złożyła komplet poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych – 5 pkt.

4. Kryterium premiujące:

płeć: mężczyzna - kurs fryzjerski – 10 pkt.

płeć: kobieta - kurs informatyczny – 10 pkt.

Płeć: kobieta – kurs bhp – 10 pkt.

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SE

Załącznik 1a FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SE Instruktorzy

Załącznik 2a DEKLARACJA UCZESTNICTWA SE Instruktorzy

Załącznik 3 i 4 zgoda i oswiadczenie SE

Załącznik 7 Formularz Diagnostyczny AOzN

 

 

Doradztwo zawodowe

listopad, grudzień 2019

Rodzaj i tematyka formy wsparcia Liczba  uczestników Termin / godziny realizacji Miejsce realizacji Imię i nazwisko
(adres) prowadzącego
Dyżur doradcy zawodowego - Wtorek 7.30-9.00

Środa 7.30-10.00

ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław Beata Krzemińska

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

„Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy II”

Listopad, grudzień 2019

Rodzaj i tematyka formy wsparcia Liczba  uczestników Termin / godziny realizacji Miejsce realizacji
(adres)
staże/praktyki zawodowe technik bezpieczeństwa i higieny pracy 6  

29,30,31.10. 4,7,8,9,10,14,15,17,18,22,23,24,25,28,29,30.11. 2019 r.,  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00

ul. Modra 24/15
staże/praktyki zawodowe technik bezpieczeństwa i higieny pracy 6 29,30,31.10. 4,7,8,9,10,14,15,17,18,22,23,24,25,28,29,30.11. 2019 r.,  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00 ul. Modra 24/15
staże/praktyki zawodowe technik bezpieczeństwa i higieny pracy 5 29,30,31.10. 4,7,8,9,10,14,15,17,18,22,23,24,25,28,29,30.11. 2019 r.,  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00 ul. Modra 24/15
staże/praktyki zawodowe technik informatyk 6  

29,30,31.10., 2,3,4,7,8,9,10,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30.11.

1.12.2019 r.  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00

VersusPC, ul. Pilczycka 100a/A2/2
staże/praktyki zawodowe technik informatyk 6 29,30,31.10. 2,3,4,7,8,9,10,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30.11. 1.12.2019 r.,  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00 VersusPC, ul. Pilczycka 100a/A2/2
staże/praktyki zawodowe technik informatyk 5 29,30.10.

2,3,4,7,8,9,10,14,18,,22,23,24,25,28,29,30.11. 1.12.2019 r.,  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00

VersusPC, ul. Pilczycka 100a/A2/2

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

„Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy II”

Październik 2019

Rodzaj i tematyka formy wsparcia Liczba  uczestników Termin / godziny realizacji Miejsce realizacji
(adres)
staże/praktyki zawodowe technik bezpieczeństwa i higieny pracy 6  

1,2,3,4,7,11,12,13,16,17,18 październik 2019 r.,  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00

ul. Modra 24/15
staże/praktyki zawodowe technik bezpieczeństwa i higieny pracy 6 4,5,6,7,8,9,13,17,18,19,20 październik 2019 r.,  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00 ul. Modra 24/15
staże/praktyki zawodowe technik bezpieczeństwa i higieny pracy 6 4,5,6,7,8,9,13,17,18,19,20 październik 2019 r.,  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00 ul. Modra 24/15
staże/praktyki zawodowe technik informatyk 6  

1,2,6,7,8,9,17,18,19,20, październik 2019 r.  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00

VersusPC, ul. Pilczycka 100a/A2/2
staże/praktyki zawodowe technik informatyk 6 1,2,3,7,8,9,10,15,16,17,18 październik 2019 r.

indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00

VersusPC, ul. Pilczycka 100a/A2/2
staże/praktyki zawodowe technik informatyk 6 3,4,5,6,9,10,11,17,18,19,20 październik 2019 r

.  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00

VersusPC, ul. Pilczycka 100a/A2/2

 

Wrzesień 2019

 

Rodzaj i tematyka formy wsparcia Liczba  uczestników Termin / godziny realizacji Miejsce realizacji
(adres)
staże/praktyki zawodowe technik bezpieczeństwa i higieny pracy 6 19,20,22,23,24,27,28,29 września 2019 r.,  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00 ul. Modra 24/15
staże/praktyki zawodowe technik bezpieczeństwa i higieny pracy 6 19,20,21,22,25,26,27,30 września 2019 r.,  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00 ul. Modra 24/15
staże/praktyki zawodowe technik bezpieczeństwa i higieny pracy 6 19,20,21,22, 25,26,27,30  września 2019 r.  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00 ul. Modra 24/15
staże/praktyki zawodowe technik informatyk 6 19,20,21,22,23,24,25,28,30 września 2019 r.  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00 VersusPC, ul. Pilczycka 100a/A2/2
staże/praktyki zawodowe technik informatyk 6 18, 19,20, ,23,24,25,26, 28, 30 września 2019 r.  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00 VersusPC, ul. Pilczycka 100a/A2/2
staże/praktyki zawodowe technik informatyk 6 19,20,21,22,25,26,27,28, września 2019 r.  indywidualnie ustalone między słuchaczem, uczniem a pracodawcą w godzinach 8.00-16.00 VersusPC, ul. Pilczycka 100a/A2/2

 

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy II” realizowany przez Roberta Burszewskiego, w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt  współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SE

Załącznik 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SE uczniowie i słuchacze

Załącznik 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA SE

Załącznik 3 i 4 zgoda i oswiadczenie SE

Załącznik 5 OŚWIADCZENIE o przekazywaniu stypendium

Załącznik 6 Formularz badania motywacji

Załącznik 7 Formularz Diagnostyczny AOzN

 

Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy II

 

O PROJEKCIE

Nr Projektu: RPDS.10.04.01-02-0020/18

Tytuł Projektu: Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy II

Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-227/17

Oś priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Cel Projektu: Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w okresie od 1.09.2019 do 30.04.2021 w 4 placówkach na terenie Gminy Wrocław:

 1. Europejskiej Szkole Branżowej I stopnia we Wrocławiu
 2. Europejskim Technikum Menedżerskim we Wrocławiu
 3. Europejskim Studium Policealnym we Wrocławiu
 4. Europejskim Centrum Kształcenia Specjalistów we Wrocławiu

poprzez zorganizowanie staży/praktyk zawodowych oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 150 uczniów/uczennic i słuchaczy/słuchaczek, podwyższenie kwalifikacji 30 instruktorów/instruktorek praktycznej nauki zawodu z zakresu fryzjerstwa, informatyki, bhp oraz doposażenie pracowni informatycznej, fryzjerskiej oraz bhp.

 

Efektem realizacji będzie podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji w zawodzie fryzjera, technika usług fryzjerskich, technika informatyka oraz technika BHP przez 30 osób, nabycie praktycznej wiedzy podczas odbywania stażu/praktyki zawodowej przez 150 uczniów/uczennic i słuchaczy/słuchaczki oraz wzrost ich świadomości i wiedzy na temat potrzeb edukacyjno-zawodowych. Dodatkowym rezultatem będzie doposażenie pracowni informatycznej, fryzjerskiej i bhp

Okres realizacji: 01.09.2019 r. – 30.04.2021 r.

Wartość projektu wynosi  916 113,90 zł, z czego dofinansowanie z UE: 868 478,90 zł.

Biuro projektu: ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor